Đầm Hà: Chủ động thu hút đầu tư

Đầm Hà là huyện miền núi ven biển, còn rất nhiều khó khăn, lại không có nhiều lợi thế về tiềm năng phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.