TKV: Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang triển khai những giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình khai thác than.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.