Ba Chẽ: Nhiều giải pháp giảm nghèo

Thứ Năm, 21/02/2019, 08:46 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Ba Chẽ đã có nhiều giải pháp tập trung bố trí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, thực hiện lồng ghép linh hoạt các chương trình, dự án hỗ trợ nhằm thực hiện tiêu chí tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Thoát nghèo bền vững chỉ khi người dân thay đổi nếp nghĩ, được khơi dậy tính tự lực, chủ động vươn lên trong cuộc sống. Xác định điều này, Ba Chẽ đã và đang triển khai tốt các chính sách dành nguồn lực để phát triển các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được khai thác có hiệu quả những lợi thế tự nhiên sẵn có để phát triển nông - lâm nghiệp bền vững bằng những mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, mỗi người sẽ áp dụng trực tiếp trên chính khu vườn, mảnh ruộng của gia đình mình; giúp giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng, chất lượng, tăng thu nhập. Cấp ủy, chính quyền các xã cũng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, lựa chọn chương trình, mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương mình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia.

Từ Dự án trồng cây trà hoa vàng triển khai giai đoạn 2013-2016, hiện xã Đồn Đạc là vùng trồng nhiều nhất huyện với 40ha.
Từ Dự án trồng cây trà hoa vàng triển khai giai đoạn 2013-2016, hiện xã Đồn Đạc là vùng trồng nhiều trà hoa vàng nhất huyện với 40ha.

Từ nguồn vốn Chương trình 135, năm 2018, toàn huyện có gần 1.200 hộ nghèo, cận nghèo tham gia các mô hình phát triển sản xuất và đa dạng hóa sinh kế; được nhận tổng kinh phí hỗ trợ hơn 9,4 tỷ đồng cho 45 mô hình. Các mô hình đều được rà soát, lựa chọn hỗ trợ có tính bền vững, mang lại tiềm năng hiệu quả kinh tế khá cho bà con. Nổi bật như: Nuôi lợn ở xã Thanh Lâm, Đồn Đạc; chăn nuôi gà ở xã Lương Mông; trồng ổi và ba kích ở xã Minh Cầm...

Cùng với đó, các dự án hỗ trợ và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài chương trình 135 cũng được quan tâm thực hiện với tổng số 2 mô hình nuôi bò sinh sản, 3 mô hình nuôi ong, lợn, gà được triển khai trong giai đoạn 2016-2018 tại các xã khó khăn như Minh Cầm, Đạp Thanh, Lương Mông, Đồn Đạc... Qua đó đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông - lâm nghiệp của địa phương mà chính mỗi người nông dân được hưởng lợi.

Đập Nà Ngờ - Xóm Đình (xã Đạp Thanh) được hoàn thành năm 2018 nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con trong vùng.
Đập Nà Ngờ - Xóm Đình (xã Đạp Thanh) được hoàn thành năm 2018 đã phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp cho bà con trong vùng.

Trong quá trình triển khai, huyện chú trọng việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình đường giao thông, nước sinh hoạt, đập kênh thủy lợi phục vụ sản xuất được quan tâm xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng đảm bảo sử dụng tốt. Cùng với đó, huyện thường xuyên bố trí kinh phí, mở các lớp tập huấn hằng năm nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các ban giám sát cộng đồng xã, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên giảm nghèo, người có uy tín... khi thực hiện Chương trình 135 tại địa phương. Bên cạnh đó, quỹ hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới, vay vốn sau khi thoát nghèo cũng là một trong những động lực để người dân thêm tự tin thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phạm Thị Hằng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết: Phòng luôn chú trọng tham mưu cho UBND huyện trong thực hiện rà soát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Từ đó làm cơ sở tổ chức các lớp dạy nghề, thu hút đông đảo học viên tham gia và có định hướng hỗ trợ việc làm sau đào tạo bám sát yêu cầu thực tế đặt ra. Sau đào tạo, huyện tiếp tục thực hiện kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm giúp hỗ trợ giải quyết nhu cầu việc làm của người dân. Riêng năm 2018, huyện dành nguồn kinh phí 680 triệu đồng để tổ chức 6 lớp đào tạo nghề cho 122 học viên tham gia. Đồng thời, có trên 300 lao động sau đào tạo được tạo việc làm mới.

Đời sống người dân Ba Chẽ đang ngày càng được nâng cao, được minh chứng qua việc thu nhập bình quân của toàn huyện đạt trên 25,6 triệu đồng/người/năm; gần 100 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện nghèo trong tổng số gần 370 hộ thoát nghèo... Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động thêm nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút doanh nghiệp để tạo việc làm, thu nhập cho các hộ phát triển kinh tế.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.