Vân Đồn: Sơ kết 3 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 22/01/2019, 15:55 [GMT+7]
.
.

Sáng 22/1, huyện Vân Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018.

Trong 3 năm qua, huyện Vân Đồn đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát triển. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 267 hộ, chiếm 2,24%. Có 4.110 lượt lao động được giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 57%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2018 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm.

Trên địa bàn huyện hiện có 68/70 thôn, bản có nhà văn hóa, 54 nhà văn hóa đạt chuẩn (đạt 81,8%). Các tiêu chí, chỉ tiêu đã được nâng lên, một số tiêu chí đã đạt được như chỉ tiêu về lao động có việc làm, y tế, giáo dục, quy hoạch. Đến hết  năm 2018, bình quân huyện đạt 16/20 tiêu chí, 45/53 chỉ tiêu, 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo.
UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào MTQG xây dựng NTM và giảm nghèo.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020, huyện Vân Đồn đã đề ra những nhiêm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia; huy động các nguồn vốn, tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kinh tế các vùng nông thôn theo chuẩn NTM ở các xã; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm”; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, thương mai, du lịch...

Nhân dịp này, UBND huyện Vân Đồn đã khen thưởng 31 tập thể và cá nhân có thành xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018.

Thu Hằng (Đài Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.
.
.