Siết chặt công tác bảo vệ rừng ngập mặn

Với chức năng phòng hộ, chống sạt lở ven biển, cân bằng môi trường thiên nhiên, rừng ngập mặn (RNM) trên địa bàn tỉnh có vai trò lớn trong việc bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.