Hoành Bồ: Dồn lực cho khu vực nông thôn, miền núi

Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, đến nay, huyện Hoành Bồ đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.