Sớm đưa Trung tâm sản xuất giống nhuyễn thể tập trung vào hoạt động

Cử tri huyện Vân Đồn đề nghị tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa Trung tâm sản xuất giống nhuyễn thể tập trung vào hoạt động.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.