Gỡ "nút thắt" trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Chủ động lắng nghe để tháo gỡ kịp thời các "nút thắt" cho doanh nghiệp của Sở TN&MT đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.