Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân: Hướng tới đỉnh cao chất lượng

Đặt lợi ích và sự tín nhiệm của khách hàng lên hàng đầu, trong suốt quá trình hình thành và phát triển hơn 20 năm, Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) đã không ngừng nỗ lực đổi mới công nghệ, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng cho từng sản phẩm cung cấp ra thị trường.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.