Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện thủy

Nhiều năm qua, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh không ngừng đổi mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý lĩnh vực đơn vị phụ trách.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.