Thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Gốm Đất Việt với 2 đơn vị là Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt, đã triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định đời sống người lao động.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.