Hiệu quả "3 đồng hành, 5 hỗ trợ" ở Đầm Hà

Huyện Đầm Hà đã tích cực trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư với phương châm "3 đồng hành, 5 hỗ trợ".

.
.
    .
.
.
.
.
.
.