Cải thiện môi trường kinh doanh, tăng sức cạnh tranh

Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, nhiều chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Quảng Ninh đã có những bước cải thiện đáng kể.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.