Chuẩn hóa sản phẩm OCOP

Thời gian qua, từ tỉnh đến địa phương, doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đã chủ động thực hiện các giải pháp để nâng tầm sản phẩm OCOP, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.