Vân Đồn: Triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2019

Thứ Sáu, 22/02/2019, 09:09 [GMT+7]
.
.

Chiều 21/2, UBND huyện Vân Đồn tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Vân Đồn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong năm, trên địa bàn huyện đã triển khai 54 dự án, thu hồi 1.220,5ha đất, 1.319 hộ ảnh hưởng, 75 hộ phải tái định cư. Tổng số tiền bồi thường, giải ngân trong năm là 230 tỷ đồng. Trong đó, 11 dự án đã được bàn giao sạch mặt bằng cho nhà đầu tư, 9 dự án hoàn thành 90%, 34 dự án đang triển khai theo kế hoạch.

UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2018.
UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2018.

Huyện đã tổ chức bắt thăm tái định cư cho 75 hộ bị thu hồi đất; đã thực hiện lập, thẩm định và trình phê duyệt 30 danh mục đơn giá bổ sung; 7 công trình đã di chuyển, bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành và đưa vào sử dụng; 3 công trình đã thực hiện xong công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công, giám sát; 3 tuyến đường điện, nước đã thực hiện thẩm định phê duyệt mặt bằng, hướng tuyến, quy hoạch....

Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế là rất cần thiết, huyện Vân Đồn đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm đếm tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án lớn trọng điểm. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền; đảm bảo quỹ đất bố trí tái định cư, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, công bố giá tái định cư cho nhân dân trước khi thu hồi đất. Làm tốt công tác xây dựng giá đất cụ thể đảm bảo việc bồi thường sát với giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của người dân; tăng cường chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, đặc biệt chú trọng công tác hòa giải vận động ở cơ sở.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 23 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2018.

Thu Hằng (Đài Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.
.
.