Tiên Yên: Quyết tâm tạo đột phá

Thứ Năm, 06/02/2020, 08:13 [GMT+7]
.
.

Năm 2019 huyện đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Bước vào năm 2020, huyện tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị trí quan trọng tại cửa ngõ miền Đông của tỉnh.

Một góc thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.
Một góc thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên hôm nay.

Xây dựng chỉ tiêu sát thực tế

Năm 2020, huyện Tiên Yên đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt trên 14%; cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 31,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 34,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 34,4%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng 10% so với dự toán tỉnh giao. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn năm 2020 tăng trên 15%; có trên 1.400 lao động được tạo việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,4%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%; duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 58,3%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,7%; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom đạt trên 99%; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom đạt 100%...

Theo ông Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, thì để hoàn thành được những mục tiêu này, năm nay, huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXIV; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành ở mức cao các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Cùng với đó, huyện cũng triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Người dân xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, chuẩn bị mạ cấy cho vụ lúa Xuân Hè. Ảnh: Dương Hà.
Người dân xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, chuẩn bị mạ cấy cho vụ lúa Xuân Hè. Ảnh: Dương Hà

Phát triển bền vững gắn bảo vệ môi trường

Cũng trong năm nay, huyện Tiên Yên sẽ tập trung cơ cấu lại sản xuất theo hướng chuyên sâu; chuyển đổi phương thức phát triển bền vững gắn với bảo vệ chất lượng môi trường. Cụ thể, huyện đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án trọng điểm, các quy hoạch có tính đột phá, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiếp tục phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, giải phóng sức sản xuất của các ngành, các lĩnh vực.

Mặt khác, huyện cũng tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài huyện, của các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế dịch vụ, kinh tế phụ trợ; tích cực mở rộng không gian đô thị, không gian nông thôn với diện mạo sạch đẹp; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135.

Đặc biệt, huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tài chính, tín dụng, đáp ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách nhà nước. Trong đó, huyện chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn lực từ ngân sách, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán, đúng chế độ quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, huyện sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, cấp thiết, tránh dàn trải, lãng phí; hoàn thiện công tác lập và quản lý quy hoạch. Trong năm, huyện sẽ khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); phối hợp đảm bảo tiến độ đầu tư một số công trình trọng điểm, quan trọng: Dự án đường đấu nối từ cầu giàn thép thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng đến quốc lộ 18A; tuyến đường đi khu Quy hoạch xử lý chất thải xã Đông Hải; đường nối quốc lộ 18A với trung tâm xã Đồng Rui…

Năm nay, huyện còn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đền bù hỗ trợ tái định cư; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.