Tiên Yên: Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Thứ Bảy, 08/02/2020, 14:54 [GMT+7]
.
.

Năm 2020 huyện Tiên Yên xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp. Huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, các đột phá chiến lược, nâng cấp đô thị Tiên Yên...

Mô hình nuôi gà Tiên Yên mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Mô hình nuôi gà Tiên Yên của hộ ông Lại Xuân Nghiêm (thôn Bản Phai, xã Hà Lâu) mang lại thu nhập ổn định.

Ông Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Đầu tháng 12/2019, huyện đã ban hành các nghị quyết và chương trình công tác năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, một trong những giải pháp quan trọng huyện đặt ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,58% xuống còn 0,4%. Thực hiện mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn cho ban chỉ đạo giảm nghèo các xã, thị trấn; tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát về công tác giảm nghèo; nhân rộng đăng ký, khuyến khích xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ tín dụng ưu đãi. Cùng với đó, huyện tiếp tục hỗ trợ thiết bị nghe nhìn, xây mới nhà ở... cho hộ nghèo.

Huyện vận động thêm các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hỗ trợ kinh phí hằng tháng trong 5 năm cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/gia đình, 200.000 đồng/học sinh. Qua đó, chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định đời sống cho các hộ nghèo. Cùng với đó, huyện chú trọng triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế cho hộ nghèo giảm nghèo bền vững, gắn với ưu tiên phát triển sản xuất các sản phẩm có thế mạnh, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập người dân.

Nâng cấp đô thị Tiên Yên lên đô thị loại IV là một nhiệm vụ trọng tâm của huyện, được quyết liệt thực hiện trong năm 2020. Trong đó, huyện tập trung nâng cao tiêu chí đô thị, cảnh quan, kiến trúc, không gian, văn minh, hiện đại, đảm bảo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kiểm điểm tiến độ đối với việc hoàn thành các nội dung nâng cấp loại đô thị được quy định tại phân loại đô thị, thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh gắn với tạo chuyển biến tích cực trong hình thành nét ứng xử văn hóa, văn minh của công dân đô thị.

Huyện phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số dự án động lực về hạ tầng đô thị, như: Đường đấu nối từ cầu giàn thép thôn Đồng Châu đến QL18A; đường nối xã Đại Dực với xã Đại Thành; đường nối QL18A với trung tâm xã Đồng Rui; Cụm công nghiệp huyện Tiên Yên; khu dân cư dịch vụ phía Bắc thị trấn Tiên Yên; sân thể thao ngoài trời thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; Nghĩa trang nhân dân...

Cầu Đồng Đình, xã Phong Dụ được xây dựng đảm bảo giao thông thuận lợi
Cầu Đồng Đình (xã Phong Dụ) được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng năm 2018, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn. 

Khai thác các tiềm năng về du lịch, năm 2020 huyện sẽ triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Tiên Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, tập trung phát triển du lịch toàn diện, theo quy hoạch, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, cộng đồng, gắn với khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa lớn, các công trình trọng điểm, tạo sức hấp dẫn, hiện đại, khác biệt, thu hút du khách. Đồng thời, khai thác hiệu quả 1 tuyến, 4 điểm du lịch và tuyến phố đi bộ Tiên Yên được UBND tỉnh công nhận. Tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn những nét đặc trưng văn hóa dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ... Huyện tăng cường quản lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gây tổn hại, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, hình ảnh du lịch và quyền lợi của du khách.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, huyện tiếp tục đặt mục tiêu:  Phẩm chất đạo đức và hiệu quả công việc làm mức thang chấm điểm, lựa chọn, đánh giá và sắp xếp theo vị trí đảm bảo đúng người, đúng việc; tăng cường quản lý, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu; nâng cao hiệu quả, hiệu lực chính quyền các cấp. Huyện nghiêm túc thực hiện quy định trong hoạt động công vụ, quy chế dân chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, tổ chức tập huấn nâng cao cao trình độ...

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.