Dịch vụ công tra cứu trên Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử - eTax

Thứ Tư, 17/07/2019, 08:02 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 6/5/2019, Cục Thuế tỉnh triển khai Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử - eTax, thay thế hệ thống khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế trước đây; đồng thời mở rộng phạm vi triển khai cho người nộp thuế và cung cấp nhiều tiện ích cho người nộp thuế, trong đó có chức năng tra cứu số thuế còn phải nộp, tra cứu Thông tin nghĩa vụ.

Tra cứu số thuế còn phải nộp

Đăng nhập vào trang http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục “Tra cứu”, tiếp tục chọn mục “Số thuế còn phải nộp”, chọn kỳ tính thuế cần tra cứu; người nộp thuế có thể tra cứu tất cả các loại thuế hoặc chọn từng loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân... Sau khi nhập đủ các điều kiện tra cứu, số liệu về số tiền thuế còn phải nộp, nộp thừa, hiển thị tức thời như sau:

Tra cứu Thông tin nghĩa vụ

Đăng nhập vào trang http://thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục “Tra cứu”, tiếp tục chọn mục “Thông tin nghĩa vụ ”, chọn thời kỳ cần tra cứu “Từ ngày” và “Đến ngày” (lưu ý: Cho phép tra cứu trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng của mỗi lần tra cứu); người nộp thuế có thể chọn tất cả các thông tin về nghĩa vụ thuế hoặc chọn theo nghĩa vụ phát sinh tờ khai, nghĩa vụ phát sinh theo chứng từ nộp thuế, nghĩa vụ phát sinh từ các quyết định của cơ quan thuế. Kết quả tra cứu sẽ hiển thị như sau:

Khi Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử - eTax cung cấp chức năng tra cứu số thuế còn phải nộp, thông tin nghĩa vụ, thì ở bất kỳ thời điểm nào người nộp thuế cũng có thể nắm bắt được thông tin số thuế còn phải nộp, nộp thừa, tiểu mục của số thuế còn phải nộp, nộp thừa..., từ đó kịp thời nộp đúng, nộp đủ, nộp chính xác vào ngân sách nhà nước.

Hà Mi (Cục Thuế tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.