Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính ngoài NSNN

Thứ Năm, 14/03/2019, 14:59 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/3, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Sở LĐTB&XH để giám sát thực hiện chính sách nhà nước (NSNN), pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quỹ việc làm bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2013-2018. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì buổi giám sát.

. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi giám sát
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng các qũy tài chính ngoài NSNN tại sở và các đơn vị trực thuộc như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ việc làm dành cho người tàn tật; Quỹ bảo trợ trẻ em; các quỹ thu ủng hộ, tài trợ xã hội từ thiện tại Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần chăm lo, hỗ trợ nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng; tạo việc làm cho người tàn tật; hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc vùng sâu, vùng xa.

Đối với quỹ việc làm trong giai đoạn 2013-2018 đã cho vay đạt trên 734 tỷ đồng với 19.315 dự án được vay vốn; tổng số lao động được duy trì và mở rộng việc làm trong giai đoạn là 24.170 lao động. Tổng dư nợ đến 31/12/2018 là trên 466 tỷ đồng/1.683 dự án vay vốn, đạt 100% kế hoạch, không có vốn tồn đọng.

Cũng theo báo cáo, từ năm 2013-2018, tổng kinh phí được cấp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh thực hiện hoạt động bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 21 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục và quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 30.959 người với số tiền trên 359 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 732 người với số tiền 2,7 tỷ đồng...

Trên cơ sở báo cáo hoạt động của các quỹ, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và khả năng huy động nguồn vốn, đầu tư, quản lý tài chính của các loại quỹ, cũng như những khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động, nhất là tính pháp lý về thẩm quyền, chế tài trong quy trình xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan; tính công khai, minh bạch trong quản lý nhằm đảm bảo sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan.

Phát biểu tại làm việc, đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Qua đợt giám sát lần này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động các loại quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn, từ đó chỉ ra nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại quỹ. Các ý kiến tại buổi giám sát sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi tới các ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.