Triển khai giám sát chương trình xây dựng NTM và chương trình 135

Thứ Tư, 20/02/2019, 16:01 [GMT+7]
.
.

Chiều 20/2, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, mốc thời gian từ năm 2016 đến hết năm 2018 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh. Thời gian giám sát từ ngày 25/2 đến hết ngày 20/4. Đoàn sẽ tiến hành tiếp nhận báo cáo giám sát của các địa phương, đơn vị; thực hiện giám sát trực tiếp tại cơ sở và làm việc với UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo giám sát và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để hết năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn NTM và đảm bảo lộ trình đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc giám sát kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh phải đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các thành viên của đoàn nghiên cứu kỹ tài liệu, sắp xếp thời gian giám sát tại 4 sở, ban, ngành (Ban Xây dựng NTM, Ban Dân tộc tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở KH&ĐT) và 7 địa phương (Ba Chẽ, Bình Lieu, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Đông Triều, Hoành Bồ) cùng một số đơn vị liên quan. Giao Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, xây dựng đề cương sát với tình hình thực tế, đảm bảo triển khai kế hoạch giám sát đạt hiệu quả.

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.