Sản phẩm OCOP năm 2019 phải tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Thứ Sáu, 15/02/2019, 14:52 [GMT+7]
.
.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo OCOP tại hội nghị trực tuyến với các địa phương sáng 15/2 về đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP năm 2018, phương hướng phát triển chương trình OCOP năm 2019.

Đồng chí Đặng Huy Hậu chủ trì hội nghị trực tuyến về Chương trình OCOP
Đồng chí Đặng Huy Hậu chủ trì hội nghị trực tuyến về chương trình OCOP.

Năm 2018, Ban chỉ đạo OCOP từ cấp tỉnh cho đến địa phương đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP”. Đặc biệt, ban chỉ đạo cấp tỉnh đã hoàn thành bộ tiêu chí sản phẩm OCOP chủ lực, bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm. Toàn tỉnh tăng 25 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, nâng tổng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP lên 130 đơn vị. Sản phẩm OCOP mới tăng cao đột biến với 94 sản phẩm, gấp hơn 3 lần kế hoạch đề ra, đưa tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 322 sản phẩm, trong đó 138 sản phẩm đạt sao. Nhờ tăng cường công tác xúc tiến thương mại đã giúp thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm OCOP, qua đó đạt tổng doanh thu trên 311 tỷ đồng, tăng 7,8%; lợi nhuận đạt trên 59 tỷ đồng, tăng 12%, tạo trên 2.600 việc làm thu nhập cao cho người lao động.

Mặc dù đạt kết quả khá khả quan, tuy nhiên chương trình OCOP năm 2018 vẫn còn những tồn tại. Qua phát biểu của các đai biểu cho thấy, một số địa phương chưa chủ động phát triển sản phẩm mới, nâng tầm sản phẩm đã có, thậm chí không ít sản phẩm chưa đáp ứng được về số lượng, nhu cầu thị trường, chưa duy trì ổn định chất lượng, qua đó giảm sức cạnh tranh. Một số doanh nghiệp tham gia chương trình chưa được hưởng thụ những chính sách khuyến khích của tỉnh, địa phương. Hầu hết các trung tâm, điểm bán hàng OCOP trên địa bàn hoạt động thiếu linh động, hiệu quả...

Đại biểu các địa phương phát biểu nhiều ý kiến thắng thắn về mặt mạnh, yếu trong sản phát OCOP năm 2018
Đại biểu các địa phương phát biểu trực tuyến nhiều ý kiến thắng thắn về các mặt mạnh, yếu của sản phẩm OCOP năm 2018.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương dành thời gian để bàn về hướng phát triển chương trình OCOP theo chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP” đã đưa ra cho năm 2019. Theo đó, nhiều đại biểu nhận định thẳng thắn về các điểm yếu khiến sản phẩm OCOP hiện nay giảm tính cạnh tranh trên thị trường, phát triển thiếu bền vững; giá thành sản phẩm cao; việc truy xuất nguồn gốc còn chưa thực sự thuận lợi; vẫn còn địa phương, doanh nghiệp trông chờ vào sự hộ đỡ của tỉnh... cũng như đưa ra hướng khắc phục cho các điểm yếu này. 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu cho rằng năm 2018 tiếp tục là năm thành công của chương trình OCOP với sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, doanh số bán hàng tăng, một số sản phẩm được nâng tầm, nhiều tổ chức sản xuất được thành lập, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa lớn...

Năm 2019, Quảng Ninh xác định OCOP là chương trình kinh tế quan trọng đối với các vùng nông thôn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, theo quy luật thị trường. Các địa phương phải đăng ký sản phẩm của mình tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện thuận lợi nhất để phát triển; thúc đẩy nhóm 6 sản phẩm OCOP định hướng cấp quốc gia và 12 sản phẩm cấp tỉnh thông qua việc khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án sản xuất trong quý I. Các doanh nghiệp nhất định phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, trong đó phải truy xuất được nguồn gốc, xem xét lại quy trình sản xuất để hạ giá thành.

Năm 2018, nhiều sản phẩm OCOP được phát triển tập trung, trong đó vùng sản xuất dong riềng làm nguyên liệu sản xuất miến dong tăng mạnh cả về diện tích và sản lượng
Năm 2018, nhiều sản phẩm OCOP được phát triển tập trung, trong đó vùng sản xuất dong riềng làm nguyên liệu sản xuất miến dong, tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm dong riềng lại gặp khó khăn, đến nay huyện Tiên Yên vẫn còn tồn gần 7.000 tấn củ.

Với chủ đề của chương trình năm nay là “Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP”, Sở Công Thương sẽ là đầu mối kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm chủ lực; lên kịch bản xúc tiến thương mại, duy trì các hoạt động hội chợ, trong đó hội chợ thương mại phải gắn với sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các địa phương, doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch để tiêu thụ sản phẩm của mình, tăng mạnh các mô hình liên kết, sản xuất theo chuỗi, xúc tiến thương mại qua việc kết hợp du lịch trải nghiệm, phát triển, duy trì bạn hàng thông qua các kỳ hội chợ...

Việt Hoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.