Hiệu quả từ đầu tư hạ tầng nông thôn

Thứ Bảy, 16/02/2019, 08:08 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo kinh tế - xã hội khu vực nông thôn huyện Hải Hà như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang.

Hệ thống đường giao thông tại xã Quảng Sơn được đầu tư, nâng cấp đáp ứng việc đi lại thuận tiện cho người dân.
Đường giao thông tại xã Quảng Sơn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Quảng Sơn là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Hải Hà với 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao, tập quán canh tác còn lạc hậu, dân cư sống rải rác ở các thôn, khe, bản, đường sá đi lại còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của bà con nơi đây còn nhiều hạn chế. Đầu năm 2018, toàn xã còn 173 hộ nghèo, chiếm 19,01%; 116 hộ cận nghèo, chiếm 12,74%.  Đây chính là những trở ngại lớn trong việc triển khai xây dựng NTM của xã.

Do đó, Quảng Sơn đã không triển khai đồng loạt các tiêu chí mà lựa chọn những phần việc trọng tâm, trọng điểm theo thứ tự ưu tiên. Xã đã dành vị trí số 1 cho những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình 135, chương trình NTM. Đến nay, 13km đường trục thôn đã được bê tông hóa, đạt 100%, 28/32km đường liên thôn được bê tông hóa; 11/12 nhà văn hóa được sửa chữa, xây mới; gần 90% diện tích đất nông nghiệp chủ động được nước tưới tiêu bằng hệ thống kênh mương được kiên cố hóa; 3/12 thôn được công nhận là thôn văn hóa... Chương trình xây dựng NTM ở Quảng Sơn được người dân hưởng ứng, tích cực hiến đất, góp công xây dựng các công trình hạ tầng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, đường ngõ xóm. Đến nay, Quảng Sơn đã đạt 7/20 tiêu chí và 33/53 chỉ tiêu về xây dựng NTM.

Cũng là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Hải Hà, triển khai chương trình NTM, đề án 196 của tỉnh, xã Quảng Đức đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên cho đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Riêng năm 2018, xã đã dành 3,027 tỷ đồng triển khai xây dựng 8 công trình (3 công trình thủy lợi và 5 công trình giao thông). Đến nay, đã triển khai thi công xong 5 công trình giao thông với chiều dài 1.150m và hoàn thành hơn 80% khối lượng 3 công trình thủy lợi. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu đối với hơn 85% diện tích đất canh tác; đường trục xã, liên xã được bê tông hóa toàn bộ; đường trục thôn, bản được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đã đóng góp kinh phí lắp cột điện, bóng điện thắp sáng được gần 13km đường thôn, bản; hiến gần 2.000m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Đến hết năm 2018, xã đã đạt 11/20 tiêu chí và 38/53 nội dung theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,1 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống kênh mương bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức được đầu tư xây mới năm 2018, đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của người dân.
Hệ thống kênh mương bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, được đầu tư xây mới năm 2018, đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Trong xây dựng NTM, huyện Hải Hà đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng NTM. Năm 2018, huyện Hải Hà dành hơn 34,1 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% xã có đường bê tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã, 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia. Toàn huyện có 5 hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho 16 xã, thị trấn với tổng chiều dài là 502,34km, trong đó kênh mương nội đồng là 380km, đã kiên cố hóa được 233km, đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích lúa. Toàn huyện có 32/43 trường khu vực nông thôn đạt trường chuẩn quốc gia; 118/118 nhà văn hóa thôn, bản, 15/15 xã có điểm vui chơi cho thiếu nhi.

118 thôn, bản
118/118 thôn, bản trong toàn huyện đã xây dựng được nhà văn hóa.

Chương trình xây dựng NTM của huyện Hải Hà đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.