Đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp: Bước chuyển toàn diện

Thứ Sáu, 22/02/2019, 07:20 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh đang có trên 18.000 cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản ban đầu, trong đó có 14.500 cơ sở sản xuất nhỏ lẻ cùng hàng ngàn cơ sở chế biến kinh doanh nông sản. Hằng năm, các cơ sở này cung ứng được khoảng 60% nhu cầu cho người tiêu dùng. 

Tin liên quan

Các đơn vị chức năng kiểm tra công tác nhân giống cây nông nghiệp
Các đơn vị chức năng kiểm tra công tác nhân giống cây nông nghiệp.

Có thể thấy, trong 3 năm gần đây tỉnh Quảng Ninh đều phát động Năm cao điểm về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều mục tiêu cụ thể; duy trì hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác về vi phạm ATTP. Các cơ sở vi phạm về ATTP hoặc chưa đạt tiêu chí xếp loại đủ điều kiện ATTP, chuỗi cung ứng nông sản an toàn... qua các lần kiểm tra đều bị công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh, bị liệt vào “danh sách đen” cần giám sát, theo dõi của Sở Y tế và các địa phương nơi các cơ sở đứng chân.

Năm 2016, tỉnh bắt đầu triển khai thực hiện mẫu và khuyến khích nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn. Trước đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (trực thuộc Sở NN&PTNT); đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại để kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP (do Sở Y tế quản lý).

Đặc biệt, từ năm 2015 tỉnh đã có quyết định về phân công, phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, chứng nhận cơ sở sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện ATTP và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, đây là hành lang pháp lý quan trọng để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc thực thi các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo ATTP trong nông nghiệp.

Sản phẩm nông nghiệp an toàn được người tiêu dùng ưa chuộng
Sản phẩm nông nghiệp an toàn sản xuất trên địa bàn được người tiêu dùng ưa chuộng.

Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt các vi phạm về ATTP trong nông nghiệp được đẩy mạnh hơn một bước. Có thể thấy, nếu như trước năm 2010 công tác này chủ yếu làm theo sự vụ, giải quyết khi có phát sinh điểm nóng, thì hiện nay đã trở thành hoạt động định kỳ và quan trọng của các đơn vị chuyên môn. Các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh đã kiểm tra 1.344 lượt cơ sở sản xuất nông nghiệp, trong đó đưa vào xếp loại 1.030 cơ sở. Kết quả: 3 cơ sở xếp loại A, 1.020 cơ sở xếp loại B và 7 cơ sở xếp loại C, sau tái kiểm tra, 5/7 cơ sở loại C đã đạt tiêu chí xếp loại B.

Đối với hoạt động thanh tra, từ năm 2010 đến nay, các đơn vị cấp tỉnh triển khai 47 đoàn thanh tra theo kế hoạch, 2 đoàn thanh tra đột xuất tại 319 lượt cơ sở, riêng Sở NN&PTNT được UBND tỉnh giao làm trưởng 21 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP. Từ các hoạt động này, các đơn vị đã phát hiện và xử lý 80 cơ sở vi phạm về ATTP với nhiều hình thức khác nhau. Trong 10 năm qua, để giám sát các chỉ tiêu ATTP, toàn tỉnh đã lấy 3.266 mẫu phân tích, xét nghiệm, trung bình mỗi năm đều vượt  30-40% so với kế hoạch đề ra. 

Việt Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.