.

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 11:28, Thứ Bảy, 12/01/2013 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Bộ đơn giá gồm 3 phần đơn giá xây dựng công trình: phần khảo sát, phần xây dựng và phần lắp đặt.

Bộ đơn giá xây dựng công trình là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên, do UBND tỉnh quản lý. Tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Bộ đơn giá này.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng, quản lý việc thực hiện, phối hợp các ngành liên quan giải quyết những biến động về thành phần đơn giá, biến động về giá cả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tiền lương… trong quá trình thực hiện đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo quangninh.gov.vn

,
.
.
.
.
.