.

Vốn Vay ngắn hạn: Chiếm ưu thế tại các ngân hàng

Cập nhật lúc 07:04, Thứ Sáu, 07/12/2012 (GMT+7)

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với doanh nghiệp nhu cầu vay vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, hoạt động cho vay hiện nay tại các ngân hàng trên địa bàn vẫn chủ yếu ưu tiên cho vay ngắn hạn. Đối với nguồn vốn vay dài hạn, các ngân hàng vẫn chưa thực sự “rộng tay”.

Đánh giá của NHNN Chi nhánh Quảng Ninh trong năm 2012 cho thấy: Các ngân hàng trên địa bàn đều đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương và UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN và các giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Ngành Ngân hàng Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo, điều hành chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương, trong năm với 4 lần giảm lãi tiền gửi tối đa bằng VND của các tổ chức, cá nhân (giảm từ 6% xuống 2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng, từ 14% xuống 9%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng); áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với 4 lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ (lãi suất được điều chỉnh từ 15%/năm xuống 13%/ năm). Song song với đó, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo điều hành của NHNN. Ở nhiều đơn vị đã có những gói tín dụng với mức lãi suất thấp (có gói tín dụng mức lãi suất dưới 10%/năm) đã có tác động lan toả, dần tạo nên mặt bằng lãi suất cho vay ổn định và giảm đáng kể, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng.

Vay ngắn hạn vẫn là ưu tiên của các ngân hàng trong thời điểm này. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục vay vốn cho khách hàng tại Maritime Bank Quảng Ninh.
Vay ngắn hạn vẫn là ưu tiên của các ngân hàng trong thời điểm này. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục vay vốn cho khách hàng tại Maritime Bank Quảng Ninh.

Từ các hoạt động hỗ trợ tích cực này, vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục được tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế trọng điểm như sản xuất kinh doanh than, điện, vật liệu xây dựng, thương mại, du lịch... Trong đó vốn đầu tư cho các ngành công nghiệp như khai khoáng, chế biến, sản xuất phân phối điện, nước, xây dựng chiếm 53,1% tổng dư nợ; cho vay các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch, vận tải, thông tin liên lạc... chiếm 39,9% tổng dư nợ. Tuy nhiên, qua khảo sát tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay tại các ngân hàng trên địa bàn có thể thấy, chủ yếu ngân hàng vẫn dồn nhiều nguồn lực cho vay ngắn hạn. Cụ thể, theo thống kê của NHNN Chi nhánh Quảng Ninh, tổng doanh số cho vay của các ngân hàng trên địa bàn dự kiến hết năm 2012 đạt khoảng 102.000 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2011. Trong khi cho vay ngắn hạn đạt 84.000 tỷ đồng, tăng trưởng tới 21,5% so với năm 2011 thì cho vay trung, dài hạn đạt 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8,8%. Tính trên tổng dư nợ tín dụng đến hết năm 2012 tăng 13,1% so với năm 2011. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 19,7%, chiếm tỷ trọng 46,6% tổng dư nợ, còn dư nợ cho cả lĩnh vực vay trung và dài hạn đạt 31.000 tỷ đồng, tăng 7,9%, chiếm tỷ trọng 53,4% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm này tăng khoảng 13% so với cuối năm 2011.

Qua tìm hiểu được biết, nếu như ở thời điểm trước, vốn vay lãi suất thấp của các ngân hàng chủ yếu ưu tiên cho vay ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vay xuất khẩu, khách hàng truyền thống…  thì đến nay, nguồn vốn của ngân hàng khá ổn định nên việc cho vay đã được mở rộng hơn. Mặc dù vậy, đa số các ngân hàng đều nhận định trong tình trạng khó khăn về kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp đều rất khó để phát triển, nhiều doanh nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên việc cho vay ngắn hạn sẽ giúp cho ngân hàng bảo toàn nguồn vốn của mình tốt hơn, hạn chế tối đa các rủi ro và nợ xấu. Mặt khác, bản thân doanh nghiệp nếu vay dài hạn nhưng năng lực duy trì sản xuất kinh doanh kém thì nợ ngân hàng có thể là gánh nặng tiếp tục kìm hãm sản xuất. Bước sang năm 2013, khi doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá, các ngân hàng có thể sẽ nâng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và tình hình thực tế nền kinh tế.

Vân Du

,
.
.
.
.
.