.

Bình Liêu: Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật lúc 04:34, Thứ Năm, 27/09/2012 (GMT+7)

Với hơn 42.501ha đất rừng, trong đó có trên 5.600ha diện tích rừng tự nhiên, 20.986ha đất rừng trồng, trên 15.857ha đất đồi núi nên trong thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được các lực lượng chức năng huyện Bình Liêu xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Xác định ý nghĩa của công tác bảo vệ và phát triển rừng huyện đã thực hiện giao đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân để nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất. Hiện trên địa bàn huyện đã có trên 3.000 hộ được giao đất rừng với diện tích 16.709,461ha. Để người dân quản lý và phát triển tốt diện tích đất rừng được giao, các mô hình lâm nghiệp hiệu quả đã được phổ biến, triển khai đến các hộ dân. Hiện tại, diện tích đất rừng giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện đã được phát huy hiệu quả, phần lớn đất rừng giao cho người dân cơ bản đã được trồng kín, trong đó một số diện tích rừng của bà con trồng hồi, quế đã cho nguồn thu nhập ổn định, một số xã vùng thấp trồng thông keo vừa đảm bảo nguồn thu nhập từ rừng, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Các lực lượng chức năng và nhân dân huyện Bình Liêu tuần tra rừng.
Các lực lượng chức năng và nhân dân huyện Bình Liêu tuần tra rừng.

Trên cơ sở phương án, kế hoạch triển khai các biện pháp bảo vệ rừng của huyện, các công việc đã được tổ chức triển khai đồng bộ và quyết liệt, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hướng dẫn và kiểm tra giám sát các doanh nghiệp, các hộ có đất rừng làm tốt công tác trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; khai thác, sử dụng rừng đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được huyện tăng cường triển khai thực hiện. Các xã nắm chắc địa bàn, xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng. Các tổ cơ động quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy được duy trì ở tất cả các xã, thị trấn. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Từ đầu năm đến nay toàn huyện đã trồng được 1.285ha rừng tập trung, đạt 128,5% kế hoạch giao. Trong đó rừng hỗ trợ sản xuất 800ha, đạt 142,8% kế hoạch và bằng 400% so với cùng kỳ năm trước; rừng phòng hộ 335ha, đạt 175% kế hoạch và bằng 175% cùng kỳ; rừng liên doanh ngành Than 150ha, đạt 150% so với kế hoạch và bằng 150% so với cùng kỳ năm trước.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện, trong thời gian tới huyện Bình Liêu sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các xã và đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ tình hình khai thác, sử dụng gỗ và lâm sản; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tuần tra, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng…

Nguyễn Thanh Tùng

,
.
.
.
.
.