.

Vốn đầu tư phát triển: Chủ động rà soát đảm bảo nguồn lực

Cập nhật lúc 05:16, Thứ Bảy, 07/07/2012 (GMT+7)

So với cùng kỳ những năm gần đây thì 6 tháng đầu năm nay kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt thấp nhất. Giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 38% kế hoạch giao và giải ngân đạt 32,1% kế hoạch.

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long bắt đầu được triển khai thi công. Ảnh: Thái Cảnh
Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long bắt đầu được triển khai thi công. Ảnh: Thái Cảnh

Chính sách mới nhưng cách làm không khó

Ông Đào Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2012 là năm có nhiều chính sách mới đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh, vì đây là năm đầu tiên thực hiện việc phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư và hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015. Công tác phân bổ kế hoạch có nhiều đổi mới, đó là bắt đầu từ năm 2012 Trung ương giao chi tiết danh mục và mức vốn cho từng công trình thuộc nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; tỉnh chỉ phân bổ cho các công trình do sở, ngành làm chủ đầu tư và thuộc nhiệm vụ cho của ngân sách tỉnh; các địa phương phân bổ các nguồn vốn do tỉnh chuyển về cho địa phương theo phân cấp.

Những chính sách này khá mới nhưng theo báo cáo của các chủ đầu tư thì cách làm không khó bởi việc phân cấp triệt để trong phân bổ kế hoạch cũng như thẩm định, phê duyệt dự án tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Qua kết quả kiểm tra việc triển khai ở các địa phương chúng tôi thấy ngay sau khi nhận kế hoạch tỉnh giao, các địa phương đã nhanh chóng triển khai phân bổ các nguồn vốn, quy trình giao kế hoạch cũng được thực hiện đúng quy định, các nguồn vốn đều được HĐND cùng cấp thông qua trước khi ra quyết định. Đặc biệt khi giao vốn cho các địa phương, các huyện đã chủ động phấn đấu tăng thu tiền sử dụng đất và tăng tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung vốn xây dựng cơ bản và vốn ngân sách Trung ương. Vì vậy hết 6 tháng nguồn vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản tăng hơn 500 tỷ đồng so với kế hoạch phân bổ đầu năm.

Số công trình mới được bố trí vốn vẫn cao

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng...

Theo kết quả tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tính đến nay các nguồn vốn đã được phân bổ chi tiết đến từng chủ đầu tư, quá trình phân bổ đều bám sát các nguyên tắc đã được HĐND tỉnh thông qua và các hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong hơn 1.200 tỷ đồng vốn ngân sách tập trung đã được phân bổ cho 9 dự án đối ứng ODA, 10 dự án khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, 9 dự án quan trọng, 73 dự án do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư, trong đó chỉ có 5 dự án khởi công mới đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định và 6 dự án chuẩn bị đầu tư. Vốn thu cấp quyền sử dụng đất phần do tỉnh phân bổ chi dành cho 2 nội dung là hỗ trợ khu kinh tế ven biển và giáo dục. Còn lại các nguồn vốn khác như: Vốn thu phí tham quan Vịnh Hạ Long, thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, xổ số kiến thiết tập trung chủ yếu cho các công trình chuyển tiếp. Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu phân bổ chi tiết cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng, phát triển rừng và bảo vệ bền vững, củng cố, nâng cấp đê biển, đê sông, kết cấu hạ tầng du lịch, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu… Đến nay đã có 3 dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu đã có ý kiến thẩm định về nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Riêng đối với nguồn vốn các địa phương được tỉnh phân cấp đầu tư, với tổng số kế hoạch phân bổ trên 1.800 tỷ đồng, các địa phương đã phân bổ cho 1.228 công trình, trong đó công trình hoàn thành được phân bổ chiếm 7,72% kế hoạch vốn, chuyển tiếp 24,48% kế hoạch vốn, khởi công mới 42,05% kế hoạch vốn. Mặc dù đến nay các nguồn vốn do địa phương phân bổ đã xong nhưng qua kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan chuyên môn của tỉnh thấy việc triển khai còn nhiều vấn đề. Việc triển khai phân bổ vốn theo phân cấp dàn trải, hầu hết các địa phương đều chưa thực hiện đúng nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, của tỉnh. Mặc dù các địa phương đã tiến hành cắt giảm số công trình khởi công mới cũng như vốn bố trí cho nhóm công trình này để điều chỉnh sang nhóm công trình hoàn thành và chuyển tiếp nhưng kết quả thay đổi không đáng kể. Qua rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương đã phân bổ 711,776 tỷ đồng cho 421 công trình mới, trong đó 151 công trình khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư nhưng vẫn được bố trí 185,262 tỷ đồng. Nhiều công trình khởi công mới không đủ thủ tục đầu tư, chưa đảm bảo tỷ lệ vốn cho công trình nhóm B là 20%, nhóm C là 35% và nhiều công trình không thuộc diện ưu tiên khởi công mới trong năm như trụ sở xã, trụ sở công an xã, đường giao thông… Trước tình hình nguồn vốn đầu tư khó khăn, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư chủ động và thực hiện tốt việc rà soát các công trình cần đình hoãn, giãn tiến độ nhưng các địa phương chưa thực hiện tốt, vốn bố trí vẫn dàn trải.

Tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II vừa qua các địa phương đều cho rằng sau khi được tỉnh phân cấp huyện đã thực hiện phân cấp đầu tư cho các xã tuy nhiên do năng lực quản lý của cán bộ xã chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nên còn lúng túng, kết quả giải ngân đạt thấp. Hiện nay các địa phương đều đang khó khăn trong cân đối nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ bản, số thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt thấp… Chính vì vậy theo chỉ đạo của UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng 3 nội dung phân cấp về quyết định đầu tư, phân bổ vốn, quản lý đầu tư các địa phương cần tập trung rà soát lại việc phân cấp, phân bổ vốn của địa phương, khi quyết định đầu tư phải căn cứ vào điều kiện nguồn lực của địa phương mình, tính đến hiệu quả của dự án công trình sẽ được đầu tư và không phân cấp đầu tư cho các xã đối với nguồn vốn tỉnh đã phân cấp cho huyện. Trong bối cảnh tình hình kinh tế đang có rất nhiều khó khăn như hiện nay thì việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách chính là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và làm ấm lên thị trường vật liệu xây dựng đang rất ảm đạm hiện nay.

Ngọc Lan

,
.
.
.
.
.