.

Vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh năm 2012: Phân cấp mạnh cho cấp huyện, hạn chế tối đa các dự án mới

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Năm, 08/12/2011 (GMT+7)

Đây là 2 trọng tâm chỉ đạo mà UBND tỉnh đề xuất với HĐND tỉnh trong báo cáo dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư các dự án công trình xây dựng cơ bản (XDCB) sử dụng ngân sách tỉnh năm 2012.

Tổng nhu cầu đầu tư phát triển theo các quyết định đầu tư (chưa bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ) khi bước vào kế hoạch năm 2012 là trên 12.224 tỷ đồng (gần gấp đôi năm 2011). Căn cứ chủ trương đầu tư năm 2012 và sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã dự kiến phân bổ vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh năm 2012 để trình HĐND tỉnh với các nguyên tắc, tiêu chí, nội dung cụ thể.

Nguyên tắc phân bổ là: Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, bảo đảm tiến độ cấp vốn theo quy định… Việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Vốn đối ứng ODA; vốn trả nợ ngân sách T.Ư; vốn trả lãi suất; vốn cho các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31-12-2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn thực hiện các chương trình theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2012 để phát huy hiệu quả được ngay sau khi bàn giao.

Thi công đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV, Dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ (huyện Cô Tô).
Thi công đê chắn sóng kết hợp bến cập tàu 600CV, Dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ (huyện Cô Tô).

Quan điểm của UBND tỉnh là hạn chế tối đa dự án mới. Dự án mới phải thực sự cấp bách, được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cụ thể và phải có đủ thủ tục đầu tư, tổng dự toán được duyệt trước 25-10-2011. Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ được phép khởi công mới các công trình thuộc các mục tiêu phải hoàn thành năm 2012 (xây dựng trường học mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn, nước sạch nông thôn). Số vốn còn lại sẽ phân bổ 100% cho các huyện, thị xã, thành phố để cấp huyện hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang do cấp huyện làm chủ đầu tư.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2012 của tỉnh là trên 4.035 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tập trung là 2.350 tỷ đồng; vốn thu cấp quyền sử dụng đất 900 tỷ đồng; các nguồn đầu tư theo mục tiêu địa phương là gần 240 tỷ đồng; vốn T.Ư đầu tư có mục tiêu cho ngân sách địa phương 419 tỷ đồng; vốn ngoài nước 80 tỷ đồng; nguồn quản lý qua ngân sách 47 tỷ đồng.

Về dự kiến phân bổ nguồn vốn trên như sau: Phân bổ vốn ngân sách tập trung là 2.350 tỷ đồng; trong đó phân bổ cho các nội dung đã định trước 1.992 tỷ đồng, gồm: Trả nợ các khoản đầu tư, ứng trước từ ngân sách T.Ư 250 tỷ đồng; trả lãi vay kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn 15 tỷ đồng; đối ứng ODA và các dự án đã có cam kết của tỉnh 57 tỷ đồng; thực hiện các chương trình theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh là 1.170 tỷ đồng; thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh 500 tỷ đồng. Phần còn lại (358 tỷ đồng) dành 100% cho các địa phương phân bổ cho các công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Như vậy năm 2012, tỉnh đổi mới cách thức phân bổ vốn đầu tư phát triển nhằm phân cấp tối đa cho các địa phương trong việc phân bổ vốn. Trong tổng nguồn 4.035 tỷ đồng, đã dành 1.545 tỷ đồng từ các nguồn vốn để các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân bổ đến các công trình; tỉnh phân bổ 1.987 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản trả nợ...), ngoài ra để trích lập các quỹ theo quy định (84 tỷ đồng).

Từ nhu cầu vốn đầu tư XDCB và kế hoạch năm 2012 nêu trên, cho thấy mất cân đối ở hầu hết các nguồn vốn đầu tư XDCB. Tổng số vốn còn thiếu so với nhu cầu đầu tư năm 2012 vào khoảng 8.949 tỷ đồng. Chênh lệnh lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng về vốn, dẫn đến mất cân đối, vì thế nhiều công trình, dự án chưa có vốn để bố trí phải đình hoãn, giãn tiến độ hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác. UBND tỉnh đã đề ra một số giải pháp để khắc phục là đổi mới công tác phân bổ nguồn lực đầu tư; kiên quyết thực hiện các chỉ đạo của T.Ư về đầu tư phát triển; tăng cường phân cấp nhiệm vụ chi, thẩm quyền quyết định đầu tư và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan làm công tác quản lý đầu tư. Từ năm 2012 trở đi, UBND tỉnh chỉ quyết định đầu tư và phân bổ vốn cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư; phần vốn còn lại để các địa phương tự quyết định việc phân bổ chi tiết cho các dự án do địa phương làm chủ đầu tư. UBND tỉnh chỉ đạo hạn chế tối đa việc quyết định đầu tư đối với tất cả các dự án đầu tư mới bằng NSNN (trừ các dự án cấp bách về QP-AN, phòng chống bão lũ, thiên tai...). Các chủ đầu tư rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền huỷ bỏ quyết định đầu tư đối với các dự án tồn đọng quá lâu nhưng chưa triển khai, các dự án có quyết định đầu tư từ nguồn vốn không phù hợp với nhiệm vụ chi của địa phương.

Đỗ Ngọc Hà

,
.
.
.
.
.