Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Ngày 19/1, Sở NN&PTNT đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Mạc Văn Xuyên, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, kể từ ngày 16/1/2018.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.