Sẽ đưa đường nối các liên cơ quan của tỉnh vào sử dụng trong tháng 6

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, trong tháng 6, dự án đường kết nối khu liên cơ quan số 2, số 3 với khu liên cơ quan số 4 và trụ sở Tỉnh ủy sẽ hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.