Cuối tháng 10: Đưa vào hoạt động Khu dịch vụ thương mại huyện Cô Tô

Sau khoảng 1 năm thi công, Khu dịch vụ thương mại huyện Cô Tô đã hoàn thiện tất cả các hạng mục, hiện đang chuẩn bị các thủ tục để sớm đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân, tiểu thương và du khách.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.