Nâng cao nhận thức về hoạt động KHCN

Thứ Tư, 10/07/2019, 18:19 [GMT+7]
.
.

Hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh những năm qua ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực với những giải pháp, mô hình thiết thực được áp dụng vào từng ngành, lĩnh vực. Để có được kết quả này, có thể thấy nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh về hoạt động KHCN ngày càng được nâng cao.

Công ty than Vàng Danh áp dụng nhiều công nghệ mới trong hoạt động khai thác hầm lò.
Công ty Than Vàng Danh áp dụng nhiều ứng dụng KHCN tiên tiến trong hoạt động khai thác hầm lò.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của KHCN trong phát triển KT-XH là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động về phát triển KHCN. Đồng thời, các cấp chính quyền và đơn vị trong tỉnh cũng đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến các nội dung về đẩy mạnh hoạt động KHCN đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nắm vững quan điểm, định hướng cũng như các giải pháp phát triển KHCN của tỉnh.

Để phát triển nguồn nhân lực về KHCN, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tổ chức, tham gia những cuộc thi sáng tạo kỹ thuật do tỉnh phát động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát hiện và khai thác khả năng sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành trong tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong lao động sáng tạo tại cơ quan, đơn vị. Tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, tạo sân chơi bổ ích, qua đó, tìm kiếm thêm nhiều phát minh, sáng kiến mới phục vụ vào các lĩnh vực của đời sống. Nhiều sáng kiến, sáng chế được ứng dụng thành công trong thực tiễn, làm lợi cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, việc ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực có thế mạnh đang là cách làm hiệu quả của nhiều địa phương, đơn vị. Đặc biệt, hoạt động KHCN tập trung vào duy trì và phát triển thương hiệu sản phẩm; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm gắn với địa danh, loại hình dịch vụ có thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng thành công các hệ thống quản lý. Qua đó, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh để phát triển bền vững một số mặt hàng chủ lực, lợi thế của tỉnh.

g
Giảng viên Đại học Hạ Long hướng dẫn sinh viên thực tế, tìm hiểu đề tài khoa học tại Công ty CP Thủy sản và Thương mại Hạ Long (huyện Hoành Bồ). Ảnh: Minh Hà

Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS trên địa bàn tỉnh cũng được đẩy mạnh. Phong trào nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục, các nhà trường đã chủ động lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến KHCN. Nhiều mô hình, đề tài KHCN của học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả, được đánh giá cao tại các cuộc thi của tỉnh cũng như quốc gia. 

Với những kết quả trên có thể thấy nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội đã có sự chuyển biến căn bản. Kế hoạch phát triển KHCN đã có sự gắn kết với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, có sự thống nhất cao từ tỉnh xuống cơ sở. Việc ứng dụng KHCN đã trở thành một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, hoạt động KHCN được triển khai có trọng tâm trọng điểm, sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.