Đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển

Thứ Ba, 14/05/2019, 09:36 [GMT+7]
.
.

Nhận thức rõ vai trò, động lực quan trọng của CNTT trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thời gian qua, đi đôi với đầu tư ứng dụng CNTT, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

a
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thường xuyên sử dụng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc.

Hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh được đầu tư, hiện cơ bản đảm bảo, phục vụ yêu cầu phát triển. Cụ thể: 100% cơ quan đảng, nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được đầu tư mạng LAN; 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy tính kết nối mạng internet để thực hiện nhiệm vụ; mở rộng, hoàn thiện mạng diện rộng WAN của tỉnh đến cấp xã với 342 đơn vị, 345 đường truyền; thực hiện chữ ký số văn bản điện tử và trao đổi văn bản điện tử trên các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh; thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công 14/14 địa phương; đầu tư hoàn thiện 186/186 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại các xã, phường, thị trấn…

Để vận hành, sử dụng thành thạo ứng dụng CNTT đã được đầu tư, tỉnh tập trung xây dựng và hoàn thành Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời, triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020; ban hành nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long, trong đó có chú trọng đến ngành CNTT.

Hằng năm, tỉnh đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, giao chỉ tiêu, số lượng đến tận cơ sở. Riêng năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 266 lớp đào tạo, tập huấn cho 10.592 lượt cán bộ, công chức, viên chức về chuyển giao công nghệ đối với các dự án chính quyền điện tử giai đoạn 2018-2020; 24 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 925 lượt cán bộ, công chức, viên chức đối với 2 dự án thuộc Đề án triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

Theo Sở Nội vụ, đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT hằng năm, tỉnh đặc biệt quan tâm đến số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên ứng dụng CNTT trong xử lý công việc, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, ưu tiên cán bộ ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa mới được trang bị hạ tầng CNTT nằm trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh. Nhờ đó đến nay, cơ bản số cán bộ, công chức, viên chức qua các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đã sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình.    

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Sở TT&TT) được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (Sở TT&TT) được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kết quả thống kê mới nhất, tại các cơ quan đảng, hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh hiện có 241 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ CNTT; trong đó có 7 người có trình độ thạc sĩ, 188 người có trình độ đại học, 32 người có trình độ cao đẳng, 14 người có trình độ trung cấp về lĩnh vực CNTT.

Để tiếp tục đào tạo cán bộ điện tử, công dân điện tử nhằm vận hành, sử dụng hiệu quả chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chính quyền số, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Trước mắt, tỉnh ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, bổ sung, mở rộng đối tượng cần được đào tạo để sử dụng hiệu quả hạ tầng CNTT có sẵn và đang được đầu tư. Quảng Ninh xác định, CNTT là ngành kinh tế kỹ thuật, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện 3 đột phá chiến lược và đón bắt các cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của tỉnh.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.