Toyota Innova rục rịch thêm bản nâng cấp, tăng giá đến 30 triệu đồng

Tương tự Corolla Altis, bản nâng cấp mới của Innova sẽ cập nhật một vài tính năng và tăng giá nhẹ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.