Sài Gòn bỗng rộng thênh thang

Người dân ở nhà và du khách vắng bóng, khiến các công trình biểu tượng và những con đường ở TP HCM bỗng rộng thênh thang.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.