Đình, chùa Hổ Lao - nơi ghi dấu lịch sử cách mạng

Trong những ngày tháng tám mùa thu lịch sử này, chúng tôi có dịp về thăm khu di tích đình, chùa Hổ Lao (xã Tân Việt, TX Đông Triều), nơi mà cách đây 72 năm, vào ngày 8-6-1945, Việt Minh đã tổ chức cuộc mít tinh tuyên bố thành lập Chiến khu Trần Hưng Đạo (Đệ tứ chiến khu Đông Triều) và thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.