Tín hiệu vui từ du lịch Móng Cái

Trong thời gian qua, TP Móng Cái đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch; đầu tư, xây dựng, phát triển sản phẩm, tuyến, điểm du lịch nhằm tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.