Treo cờ Việt, Mỹ, Triều trong hang Sơn Đoòng, quảng bá du lịch Việt

Bộ ảnh quốc kỳ Việt, Mỹ, Triều trong hang Sơn Đoòng như một thông điệp về hòa bình, hữu nghị và lời chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.