.

Cách tính lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Cập nhật lúc 09:25, Thứ Bảy, 01/11/2008 (GMT+7)
Chị Nguyễn Thị Thành, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) hỏi: Đề nghị Toà soạn cho biết người tham gia BHXH Tự nguyện khi nghỉ hưu thì lương hưu được tính như thế nào?

Vấn đề chị hỏi chúng tôi xin trao đổi như sau: Theo Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31-1-2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28-12-2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện:

a, Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính bằng một năm.

b. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tích số của tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng với mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện = Tổng mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện/Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện.

,
.
.
.
.
.
.