Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 28/5/2020

Tính đến ngày 28/5/2020, Việt Nam vẫn ghi nhận 327 ca mắc Covid-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.