Từ thợ mỏ thành nhiếp ảnh

Thứ Hai, 02/03/2020, 15:44 [GMT+7]
.
.

Ở Quảng Ninh hiện nay có nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất thân là thợ mỏ. Từ thực tế sinh động của công tác khai thác, sản xuất kinh doanh than, họ đã nắm bắt sáng tạo, đem đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

 

.
.
.
.
.
.
.
.