Đề án 196: Cách làm đột phá, sáng tạo của Quảng Ninh

Thứ Ba, 03/12/2019, 16:23 [GMT+7]
.
.

Đề án 196, một quyết sách hợp ý đảng, lòng dân đã thực sự đi vào cuộc sống, mang một làn gió mới lan tỏa khắp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.