Phát triển du lịch văn hóa ở Đông Triều

Thứ Hai, 12/08/2019, 16:03 [GMT+7]
.
.

Con đường phát triển du lịch ở Đông Triều đang mở ra là sự liên kết giữa các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương, vùng miền trong tỉnh, giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm và có góc nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về các di tích, di sản này.

.
.
.
.
.
.
.
.