Sá sùng Vạn Ninh

Thứ Tư, 23/10/2019, 15:35 [GMT+7]
.
.

Những đặc trưng về vùng đất và khí hậu đã tạo nên nét riêng biệt cho sá sùng Vạn Ninh (Móng Cái).

.
.
.
.
.
.
.
.