Thói tham lam

Thứ Bảy, 14/11/2020, 13:42 [GMT+7]
.
.

Tham lam là một thói xấu thể hiện sự ham muốn quá mức (của cải, tiền bạc,dục vọng,quyền lực,danh vọng,ẩm thực…) dẫn đến những hành vi có hại cho bản thân,gia đình và xã hội.

.
.
.
.
.
.
.
.