Đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường | QTV

Thứ Ba, 06/10/2020, 16:38 [GMT+7]
.
.

Công tác đảm bảo ATGT trước cổng trường, khu vực trường học thời gian qua đã góp phần lập lại trật tự, giảm TNGT. Tuy nhiên, để chấm dứt hoàn toàn học sinh giờ tan trường vi phạm ATGT, ngành GD&ĐT tỉnh cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.