Thói a dua

Thứ Sáu, 18/09/2020, 17:14 [GMT+7]
.
.

A dua được biết đến như là một căn bệnh hùa theo người khác một cách thiếu suy nghĩ hoặc để lấy lòng một ai đó. Và tác hại của thói a dua đó chính là đánh mất chính mình.

.
.
.
.
.
.
.
.