Ô cửa tuổi xanh: Dám thất bại

Thứ Ba, 08/09/2020, 18:10 [GMT+7]
.
.

Bạn chỉ thực sự thất bại khi quyết định từ bỏ. Chỉ cần thay đổi quan niệm về thất bại, bạn sẽ có nhiều động lực hơn để bước tiếp.

.
.
.
.
.
.
.
.