Bệnh nhân tim mạch và những lưu ý trong mùa dịch Covid-19

Thứ Năm, 17/09/2020, 09:44 [GMT+7]
.
.

Với những người khỏe mạnh, việc nhiễm COVID-19 đã là một đe dọa tính mạng, nhưng những bệnh nhân tim mạch thì vấn đề còn đặc biệt nghiêm trọng.

.
.
.
.
.
.
.
.