Ô cửa tuổi xanh: Lòng trung thành

Thứ Năm, 07/05/2020, 10:47 [GMT+7]
.
.

"Trung thành là bước đệm đầu tiên, thậm chí khi mà bạn không thấy thấy cả các bậc cầu thang, nó vẫn sẽ giúp bạn bước đi".

.
.
.
.
.
.
.
.