Vệ sinh, khử khuẩn phòng dịch Covid-19

Thứ Hai, 20/04/2020, 15:11 [GMT+7]
.
.

Cùng tìm hiểu cách vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình, nơi làm việc cũng như trong cộng đồng để phòng tránh dịch Covid-19.

.
.
.
.
.
.
.
.