Phòng, chống Covid-19 tại các khu cách ly

Thứ Sáu, 17/04/2020, 14:02 [GMT+7]
.
.

Những nguyên tắc cần phải tuân thủ để phòng, tránh lây nhiễm Covid-19 tại các khu cách ly tập trung.

.
.
.
.
.
.
.
.