Mạng xã hội: Mặt trận tư tưởng mới

Thứ Sáu, 08/11/2019, 13:55 [GMT+7]
.
.

Sự phát triển của các mạng xã hội, đặc biệt là facebook, đã trở thành thế giới phẳng kết nối cộng đồng. Nhưng nhiều phần tử đã lợi dụng những tiện ích ấy cho mưu đồ xấu, đưa thông tin sai sự thật, lôi kéo những người dân nhẹ dạ cả tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng khôn lường đến tình hình chính trị - xã hội.

.
.
.
.
.
.
.
.