Tọa đàm: Vịnh Hạ Long nói không với rác thải nhựa

Thứ Năm, 17/10/2019, 16:58 [GMT+7]
.
.

Phong trào "Nói không với rác thải nhựa" đang được thực hiện quyết liệt, rộng khắp nhằm hạn chế rác thải nhựa, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường Vịnh Hạ Long nói riêng trước tác động của rác thải nhựa.

.
.
.
.
.
.
.
.