Nhiếp ảnh Quảng Ninh - Những góc nhìn cuộc sống

Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:10 [GMT+7]
.
.

Cùng bàn luận, đánh giá về nhiếp ảnh Quảng Ninh với những dấu ấn, thành tựu và những giải pháp để sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao.

.
.
.
.
.
.
.
.