Chuyện cùng bác sỹ: Ung thư

Thứ Hai, 21/10/2019, 05:14 [GMT+7]
.
.

Ở Việt Nam hiện có 300.000 người đang chiến đấu với ung thư, số người mắc bệnh cũng đang ngày càng gia tăng.

.
.
.
.
.
.
.
.