An toàn lao động để phát triển bền vững

Thứ Hai, 10/06/2019, 16:41 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, chúng ta đổ chất xám, mồ hôi hôm nay để ngày mai có thành quả. Song, để làm được điều đó thì điều kiện lao động của người công nhân cần được nâng lên, an toàn trong lao động sản xuất cần được đẩy mạnh để xã hội phát triển bền vững.

.
.
.
.
.
.
.
.