Làm gì để giảm tai nạn giao thông do xe máy?

Thứ Hai, 20/05/2019, 16:49 [GMT+7]
.
.

Tỷ lệ người dân tham gia giao thông bằng xe máy chiếm đến 85% nhưng tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy lại là chủ yếu. Vậy làm thế nào để giảm TNGT khi điều khiển xe máy?

.
.
.
.
.
.
.
.