Trái ngọt từ chương trình OCOP

Thứ Năm, 11/04/2019, 13:20 [GMT+7]
.
.

QTV | Với sự quyết tâm và cách làm sáng tạo, chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã được Quảng Ninh thực hiện thành công, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế vùng nông thôn.

.
.
.
.
.
.
.
.