Bản tin thời sự 19h45', ngày 12/2/2020

.
Thời sự truyền hình: 12/02/2020 20:39
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 12/02/2020

.
.
.
.