Bản tin thời sự 19h45', ngày 8/11/2019

.
Thời sự truyền hình: 08/11/2019 23:09
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 08/11/2019

.
.
.
.