Bản tin thời sự 19h45' ngày 06/11/2019

.
Thời sự truyền hình: 06/11/2019 21:03
.
.

Bản tin thời sự 19h45' ngày 06/11/2019

 

.
.
.
.